Fizibilite (Yapılabilirlilik,  uygulanabilirlilik) herhangi  bir  yatırım  yapmadan  önce   o  yatırımı    yapmanın ekonomik  olup olmadığını anlamak  için  yapılan  çalışmalardır. 

İster  küçük  bir  bahçe   yatırımı  olsun  ister  büyük  bir sanayi  kuruluşu  olsun  fizibilite  yapmak  gerekmektedir. 
Fizibilite   çalışması yatırımcıya    YOL  GÖSTERİR.
Fizibilite  yapılmadan  başlanan  bir  proje karanlıkta  yol  bulmaya  benzer.
İyi  bir  fizibilite  çalışması  yatırımları  GÜVENCE  ALTINA  ALIR.
Fizibilite  aynı zamanda  işletmenizin   FİNANSMAN  İHTİYACI stratejinizin  belirlenmesine   yardımcı  olur.
Fizibilite  yapılmadan  bir  projeye başlamak başarısızlığa  mahkum  olmaktır.

GİRİŞİM  SANAYİ,  TARIM    ve  HAYVANCILIK,  TURİZM sektörleri  başta  olmak  üzere   onlarca   fizibilite  çalışması  yapmış  olup,  yapılan  projelerin   çoğu   başarı  ile  uygulamaya  konmuştur.

Fizibilite etüdü ya da diğer bir deyişle proje hazırlaması, ticari, finansal ve ekonomik analiz gereksinimlerine uyacak biçimde olmalıdır. Çoğu kez fizibilite etüdü aşamasında proje finansmanının olduğu varsayılır, finansal etkiler böylece hesaplanır ve toplam üretim maliyetine katılır. Ancak, projede kredi kullanımı ve benzeri dış finansman kaynaklarından da yararlanılacaksa, bunun getireceği ek maliyetler de hesaplanıp proje giderlerine dahil edilmelidir.

Projeden kaynaklanan ticari ve ekonomik fayda ve maliyetlerin nihai tahminlerine dayalı olarak hazırlanan etüdler, hem yatırımcı kuruluş açısından hem de ulusal ekonomi açısından karlılık hesaplarını da kapsar. Yatırım ve üretim maliyetlerinin nihai tahminleri ve bunu izleyen ticari ve ekonomik karlılık hesaplarının anlamlı olabilmesi için, proje kapsamının, hiç bir önemli unsuru ve maliyeti dışarıda bırakmayacak şekilde, açık olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.

GİRİŞİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.  yılların bilgi birikimi, tecrübesi ve uzman kadrosuyla,  verecekleri stratejik yatırım kararlarında değerli yatırımcılarımıza yardımcı olmaktadır.   Yatırım kararlarının Ülkemiz kalkınması için çok önemli olduğunun bilinciyle makul bir ücret karşılığında bu hizmet sunulmaktadır.