ŞİRKETLERİN  UZUN  VADELİ  BAŞARILARININ  TEMİNATI   İYİ  BİR  YATIRIM  DANIŞMANLIĞI  OLDUĞU  UNUTULMAMALIDIR.

Mevcut veya yeni başlayan her türlü projenin teşvik mevzuatı çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutularak, tüm imkânlardan tam ve yerinde yararlanılıp yararlanılmadığının gözden geçirilmesi, yararlanılabilecek teşviklerin belirlenmesi, teşvik belgesinin alınması, kapatılması aşamalarında danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca, ilgili kalkınma planları ve yıllık programlarla öngörülen hedeflere uygun olarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, sermayeyi tabana yaymak, yeni istihdam alanları açmak vb. nedenlerden dolayı yatırımcılara sağlanan bir destek unsurudur. Sağlanacak destek unsurları ise özetle:

Gümrük Vergisi muafiyeti,
Katma Değer Vergisi istisnası,
Faiz desteği.

GİRİŞİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.  olarak Teşvik Mevzuatı kapsamında hizmet verdiğimiz konular;

Yatırım Teşvik Uygulamaları Konusunda Danışmanlık Hizmetleri,
Yatırımın  Teşvik Belgesine bağlatılarak Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’nden alınması,
Yatırım Teşvik Belgesi Kapatılması, Tamamlama Ekspertizi ve Vizesi,
Konusunda Danışmanlık Hizmetleri,
Kullanılmış Makine ile Yapılan Yatırımlarda Danışmanlık Hizmetleri,
İhracat Teşvikleri Konusunda Danışmanlık Hizmetleri,
Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Yararlanılabilecek Teşvikler Konusunda Danışmanlık Hizmetleri,
Dahilde İşleme Belgesi Alımı ve Kapatılması Konusunda Destek verilmesi,
Kalkınmada Öncelikli Yörelere Sağlanan Teşvikler konusunda danışmanlık hizmetleri,
Endüstri Bölgeleri Uygulaması Konusunda Danışmanlık Hizmetleri,
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Konusunda Danışmanlık Hizmetleri,
Organize Sanayi Bölgeleri Konusunda Danışmanlık Hizmetleri,
Vergi, Resim, Harç istisnası Uygulamaları Konusunda Danışmanlık Hizmetleri.

Bu çercevede yatırımlarınız Yatırım Teşvik Belgesine bağlanması hususunda verdiğimiz hizmetler şu şekilde sıralanabilir;

Teşvik Mevzuatı Konusunda Danışmanlık,
Yatırım Teşvik Belgesi Alımı Konusunda Liste ve Dokümanların Hazırlanması,
Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusunun Yapılması,
Hazine Müsteşarlığı ile toplantılar yaparak sorunlu ve problemli konuların çözümlenmesi,
Yatırım Teşvik Belgesi Revize ve Süre Uzatım Başvurularının Yapılması,
Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi Dosya ve Dökümanlarının Hazırlanması,
Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Vizesi Yapılması.